ข่าวสมัครงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

ข่าวสมัครงานประจำเดือนสิงหาคม 2556

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 และช่างเครื่องกล 3 -20 สิงหาคม 2556รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน -16 สิงหาคม 2556กปภ.สาขาชัยนาท มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กปภ.ถึงแก่กรรม -16 สิงหาคม 2556การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. -07 สิงหาคม 2556รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) PWA Call Center 1662 -01 สิงหาคม 2556


เลื่อนขึ้นข้างบน