ข่าวสมัครงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

ข่าวสมัครงาน


ประจำเดือนสิงหาคม 2555

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.ข.3 -31 สิงหาคม 2555รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอ การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. แนบท้ายประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 -24 สิงหาคม 2555กปภ.ข.5 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน -22 สิงหาคม 2555กปภ.ข. 8 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 และช่างเครื่องกล 3 -17 สิงหาคม 2555กปภ.ข.๔ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. -16 สิงหาคม 2555การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. -15 สิงหาคม 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน