ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

 • Languages

 • TH
 • EN

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับกรมทหารพรานที่ 13

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับกรมทหารพรานที่ 13

24 มิถุนายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

24 มิถุนายน 2564

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2564

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2564

24 มิถุนายน 2564

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน     ได้ผนึกกำลังออกค้นหาท่อแตกรั่ว วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 21.00 น. ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน ได้ผนึกกำลังออกค้นหาท่อแตกรั่ว วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 21.00 น. ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

23 มิถุนายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน