ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

 • Languages

 • TH
 • EN

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

15 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กปภ.สาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

15 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

15 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

15 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

15 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

15 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขาพนมทวน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กปภ.สาขาพนมทวน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

15 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขากุยบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กปภ.สาขากุยบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

14 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขากุยบุรีร่วมโครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หรือ "วันแม่แห่งชาติ"

กปภ.สาขากุยบุรีร่วมโครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หรือ "วันแม่แห่งชาติ"

14 สิงหาคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หรือ "วันแม่แห่งชาติ"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หรือ "วันแม่แห่งชาติ"

14 สิงหาคม 2565

เนื่องในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยในเวลา 17.00 น.ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เนื่องในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยในเวลา 17.00 น.ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมาย พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้ที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดเขาชานาราม ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ได้นำน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. ไปแจกจ่ายสำหรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมาย พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้ที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดเขาชานาราม ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ได้นำน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. ไปแจกจ่ายสำหรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

14 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ดำเนิน "โครงการ รวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง" โดยจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ทำความสะอาดแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ บริเวณฝายพญาอุต ต.ริมปิม อ.เมือง จ.ลำพูน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ดำเนิน "โครงการ รวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง" โดยจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ทำความสะอาดแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ บริเวณฝายพญาอุต ต.ริมปิม อ.เมือง จ.ลำพูน

14 สิงหาคม 2565

กปภ. สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กปภ. สาขาวิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

13 สิงหาคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร

13 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

13 สิงหาคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน