กปภ.สาขาธาตุพนมจัดกิจกรรมBig Clearning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธาตุพนมจัดกิจกรรมBig Clearning Day

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒  นายสุคนธ์  ศรีนา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Clearning Day เพื่อทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน พร้อมเป็นการเตรียมคววมพร้อมในการเข้าร่วมโครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC   ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสิรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  การมีจิตสาธารณะ  การเสียสละเพื่อส่วนร่วม  ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวนโยบายของ กปภ. ที่จะให้สร้างความประทับในการบริการให้กับลูกค้าต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน