การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 15/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 15/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 15/2562
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน นำโดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 15/2562 ณ วัดแม่สุกน้ำล้อม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ออกเยี่ยมเยือนผู้ใช้น้ำรายเดิม สอบถามปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ รับชำระเงินค่าน้ำประปา ได้ผู้ใช้น้ำรายใหม่เพิ่มพร้อมติดตั้งให้ภายในวันรวม 9 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน