กปภ.สาขาเทิง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 บ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่ที่ 9 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเทิง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 บ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่ที่ 9 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง นำโดยนายวิชาญ  พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง พร้อมดัวยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่่ ณ โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 บ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่ที่ 9 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.พร้อมแผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด แจกจ่ายให้ประชาชนผู้มาร่วมงานในครั้ง ได้รับความพึงพอใจต่อประชาชนและหน่วยงานราชการเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน