กปภ.สาขาราชบุรี “เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่” ร่วมประชุมประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี “เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่” ร่วมประชุมประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม        ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงวิธียื่นคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ ด้านคุณภาพน้ำ และการให้บริการด้าน PWA DIGITAL 4.0 ของกปภ. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่ายในพื้นที่จำหน่ายน้ำอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน