กปภ.สาขาราชบุรี “มอบน้ำดื่ม กปภ.” ร่วมโครงการปั่นเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี “มอบน้ำดื่ม กปภ.” ร่วมโครงการปั่นเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี มอบหมายให้ นางปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์  หัวหน้างานอำนวยการ การมอบน้ำดื่มสัญลักษณ์กปภ. แด่เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ในโครงการปั่นเพื่อสุขภาพ (Bile for Health) ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 6.00 น. ณ ลานจอดรถตลาดนัดเกษตรตำบลบ้านสิงห์ เพื่อสนับสนุนการรณรงค์  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จำหน่ายน้ำประปา  ของกปภ.และเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน