กปภ.สาขาอ้อมน้อย ร่วมกับ กฟภ.อ้อมน้อย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ร่วมกับ กฟภ.อ้อมน้อย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย พร้อมด้วย นายสุธี แสงเจือ ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย หนง.ทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย นำโดย นายระยอง ห้วยหงส์ทอง ผจก.กฟภ.อ้อมน้อย และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU ) " อ้อมน้อยสะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา"  ระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย

เลื่อนขึ้นข้างบน