กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมพบปะผู้ใช้น้ำ ตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2562 นายสมชาย กุลธนาณัฐ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน

และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2562  เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้ใช้น้ำ ณ พื้นที่บริเวณชุมชนวชิรา

ถ.ทะเลหลวง  ต.บ่อยาง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา พนักงานเข้าพบปะพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา, คุณภาพน้ำประปา,

ดูแลระบบประปาภายในบ้าน, สำรวจท่อแตกรั่ว, ตรวจเช็คประตูน้ำ, ตรวจสอบแรงดันน้ำ, ตีตรามาตร และรับแจ้งซ่อมรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ

สำรวจความพึงพอใจความต้องการของลูกค้า สำรวจความต้องการของลูกค้าตอบแบบสอบถามประจำปี 2562 ทั้งนี้พนักงานได้มอบของ

ที่ระลึกเป็นถุงผ้าลดโลกร้อน, สมุดโน้ต, ปากกา, แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้เรื่องน้ำประปา วิธีการประหยัดน้ำ, พัดพลาสติก ฯลฯ

ให้แก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ผู้ใช้น้ำพึงพอใจที่มีพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  เข้ามาเยี่ยมเยียน ตรวจสอบระบบประปา

ในชุมชน ซึ่งในกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2562 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กปภ.   และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำประปาได้เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน