การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะทำงานมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เข้าศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม โดยมีนายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน