กปภ.เขต 10 สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมในพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมในพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมคณะผู้บริหาร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 142 โหล แก่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพิธีจัดทำน้ำอภิเษกเพื่อนำไปประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยจะดำเนินการปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนนตามเส้นทางอัญเชิญน้ำฯ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 และ ขบวนอัญเชิญน้ำจากบึงบอระเพ็ด เพื่อประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562 นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน