กปภ.สาขากันตัง ร่วมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากันตัง ร่วมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำหรือการรับชำระเงินและบริการรูปแบบใหม่ ที่จะเริ่มต้นใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการชำระเงินและบริการด้านต่างๆกับผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน