เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562   นายสมชาย  ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เลื่อนขึ้นข้างบน