การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกตรวจสอบ ท่อจ่ายน้ำบนดินทุกขนาด พร้อมบำรุงรักษาเส้นท่อ และกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมท่อจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกตรวจสอบ ท่อจ่ายน้ำบนดินทุกขนาด พร้อมบำรุงรักษาเส้นท่อ และกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมท่อจ่ายน้ำ

04 พฤศจิกายน 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกตรวจสอบ ท่อจ่ายน้ำบนดินทุกขนาด พร้อมบำรุงรักษาเส้นท่อ และกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมท่อจ่ายน้ำ

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มอบหมายให้ นายอภิลักษณ์ ทองเนื้อสุข หัวหน้าบริการฯ พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ออกตรวจสอบ ท่อจ่ายน้ำบนดินทุกขนาด พร้อมบำรุงรักษาเส้นท่อ และกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมท่อจ่ายน้ำ บริเวณแม่ข่ายไชยา ทั้งหมด ตามแผนบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน