มท.3 ชี้ กปภ. เฉียบ ! โครงการของขวัญปีใหม่ มีผู้สนใจกว่าสามหมื่น ยืดวันชำระค่าติดตั้งประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

มท.3 ชี้ กปภ. เฉียบ ! โครงการของขวัญปีใหม่ มีผู้สนใจกว่าสามหมื่น ยืดวันชำระค่าติดตั้งประปา

02 มีนาคม 2564


มท.3 ชี้ กปภ. เฉียบ !  โครงการของขวัญปีใหม่ มีผู้สนใจกว่าสามหมื่น ยืดวันชำระค่าติดตั้งประปา

          การประปาส่วนภูมิภาค จัดโครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในพื้นที่ให้บริการ 234 สาขาทั่วประเทศ จำนวน 30,539 ครัวเรือน พร้อมขยายระยะวันชำระเงินค่าติดตั้ง ไปจนถึง - 15 มีนาคม 2564
 
          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กปภ. ได้ขยายโอกาสโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564" ตามภารกิจหลักในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" โดยได้ดำเนิน "โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% รวมระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ (ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปา ไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ สนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. กับผู้ใช้น้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน PWA 1662 และ PWA Line Official : @pwathailand ขณะนี้โครงการดังกล่าวมีประชาชนให้ความสนใจ ถึง 30,539 ครัวเรือน โดยผู้ที่ยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่กับ กปภ. ภายในวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 และชำระเงินค่าติดตั้ง ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 จะได้ลดค่าติดตั้ง 10 % 
 
          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าติดตั้ง สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2564 โดยติดต่อ กปภ.สาขาที่ใช้บริการหรือสาขาใกล้บ้านของท่าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน