มท.3 ติดตามการสนับสนุนงานของ กปภ. ในการพัฒนาระบบประปา อปท. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

มท.3 ติดตามการสนับสนุนงานของ กปภ. ในการพัฒนาระบบประปา อปท.

05 มีนาคม 2564


มท.3 ติดตามการสนับสนุนงานของ กปภ. ในการพัฒนาระบบประปา อปท.

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่บ้านโพนสวรรค์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้สนับสนุนทางวิชาการในการออกแบบและก่อสร้างระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้การผลิตและบริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน