มท.3 ส่งเสริม กปภ. ทำความดีดูแลคุณภาพน้ำ เรือนจำและทัณฑสถาน 96 แห่งทั่วประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

มท.3 ส่งเสริม กปภ. ทำความดีดูแลคุณภาพน้ำ เรือนจำและทัณฑสถาน 96 แห่งทั่วประเทศ

22 มีนาคม 2564


มท.3 ส่งเสริม กปภ. ทำความดีดูแลคุณภาพน้ำ เรือนจำและทัณฑสถาน 96 แห่งทั่วประเทศ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 96 แห่งทั่วประเทศ รวม 1,152 ตัวอย่าง ภายใต้ "โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ ยกเว้น (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)ซึ่งน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ กปภ. ได้ให้การสนับสนุนดูแลทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในเรือนจำและทัณฑสถาน ภายใต้ "โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพพลานามัยของผู้ต้องขังให้ได้รับความเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชน ขณะนี้ กปภ. พร้อมให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 96 แห่งทั่วประเทศ รวม 1,152 ตัวอย่างโดยทดสอบคุณภาพน้ำ 10 รายการ ประกอบด้วย ด้านกายภาพ 4 รายการ ด้านเคมี 4 รายการ และด้านจุลชีววิทยา 2 รายการ ซึ่ง กปภ. นำทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการเก็บตัวอย่างน้ำและทดสอบคุณภาพน้ำ ส่งให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ กปภ. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขัง รวมถึงบุคลากรได้มีน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีความยินดีและมีความพร้อมในการให้บริการ หากไม่ได้รับความสะดวกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662หรือประสานงานขอความช่วยเหลือกับ กปภ.สาขา ในพื้นที่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน