แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส"

24 มีนาคม 2564


แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส"

วันนี้(วันที่ 24 มีนาคม 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ นำโดย นายอธิวิศน์  เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ได้ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" เพื่อส่งเสริมปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  เพื่อป้องกัน รักษาผลประโยชน์ขององค์กร  และพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน