การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ร่วมสนับสนุน น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ร่วมสนับสนุน น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

31 มีนาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ร่วมสนับสนุน น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 31  มีนาคม 2564  เวลา 10.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดย
นายวีระพล  จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.   ให้แก่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ในช่วงวันที่ 10-16 เมษายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน