กปภ.สาขาเกาะพะงัน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดตลาดเก่าท้องศาลา เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

กปภ.สาขาเกาะพะงัน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดตลาดเก่าท้องศาลา เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2564

31 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาเกาะพะงัน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดตลาดเก่าท้องศาลา เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2564

วันนี้ (วันที่ 31 มีนาคม 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภุมิภาคสาขาเกาะพะงัน ร่วมก้บหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกสายงาน  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดตลาดเก่าท้องศาลา เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำความสะอาดตลาดเก่าท้องศาลา ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แจกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน