กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขาในพื้นที่ Lab Cluster 3 จัดโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564 ณ กปภ.สาขานครพนม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขาในพื้นที่ Lab Cluster 3 จัดโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564 ณ กปภ.สาขานครพนม

01 เมษายน 2564


กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขาในพื้นที่ Lab Cluster 3 จัดโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564 ณ กปภ.สาขานครพนม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้บริหาร พนักงาน กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขาในพื้นที่ Lab Cluster 3 ซึ่งประกอบด้วย กปภ.สาขาสกลนคร , กปภ.สาขาสว่างแดนดิน , กปภ.สาขาพังโคน , กปภ.สาขานครพนม , กปภ.สาขาธาตุพนม , กปภ.สาขาบ้านแพง และ กปภ.สาขาศรีสงคราม ร่วมกันจัดโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่เขต อ.เมือง จ.นครพนม โดยภายในโครงการฯ  มีการเสวนาเพิ่มพูนความรู้แก่สายงานต่าง ๆ โดยทีมงาน กปภ.ข.7 ร่วมกันลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว เพื่อมุ่งเป้าลดน้ำสูญเสียอย่างจริงจัง ภายในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขานครพนม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย พัฒนาความรู้ทักษะในการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการลดน้ำสูญเสียและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ร่วมกัน นอกจากนั้น ยังเป็นสนามฝึกในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อันก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน