กปภ.สาขาปากท่อ ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิตน้ำดอนทราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

กปภ.สาขาปากท่อ ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิตน้ำดอนทราย

01 เมษายน 2564


กปภ.สาขาปากท่อ ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิตน้ำดอนทราย

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายอธิวิศน์  เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ ได้มอบหมายให้ นายพันธ์ทวี  สุขทั่วญาติ หนง.ผลิต พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิตน้ำดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน