กปภ.สาขากุยบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

กปภ.สาขากุยบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

01 เมษายน 2564


กปภ.สาขากุยบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวัน ประกอบกับอำเภอกุยบุรีมีพื้นที่ติดชายแดนและมีช่องทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติที่บุคคลต่างด้าวจะหลบหนีเข้ามายังประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้สั่งการให้อำเภอที่มีพื้นที่ติดชายแดนดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกันและเป็นการสกัดกั้นมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีจึงสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจต่างๆ ของอำเภอกุยบุรีและอำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน