กปภ.ข.10 จัดสัมมนาวิชาการ “ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์” แก่พนักงานในสังกัดโดยทีมวิทยากรจากบริษัทผู้นำทางนวัตกรรมและระบบไอโอทีผ่านเครือข่าย Internet ชั้นนำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

กปภ.ข.10 จัดสัมมนาวิชาการ “ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์” แก่พนักงานในสังกัดโดยทีมวิทยากรจากบริษัทผู้นำทางนวัตกรรมและระบบไอโอทีผ่านเครือข่าย Internet ชั้นนำ

01 เมษายน 2564


กปภ.ข.10 จัดสัมมนาวิชาการ “ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์” แก่พนักงานในสังกัดโดยทีมวิทยากรจากบริษัทผู้นำทางนวัตกรรมและระบบไอโอทีผ่านเครือข่าย Internet ชั้นนำ

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10กล่าวเปิดการสัมมนา "ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ LS Electric" โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10ประกอบด้วย กองแผนและวิชาการ กองระบบจำหน่าย และกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำและพนักงาน กปภ.สาขาในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 1เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  

          สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 2 บริษัทได้แก่ บริษัท LS Electric จำกัด โดยคุณชัยณรงค์ ธรรมจินดารัช  และบริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด โดยคุณนิธิภัทร์ เลิศอัมไพกุล สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ "ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ LS Electric, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามาตรฐานสูง Type-Test Solution, ระบบ ioT กับตู้ไฟฟ้า,การป้องกันมอเตอร์ด้วย Motor Protection Relay ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10ให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของ กปภ. ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน