กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำ

31 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำ

      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี มอบหมายให้ นางสุปราณี ทองเหี่ยง หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบางพระ ณ บริเวณชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ต.ศรีราชา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

โทรศัพท์. 038-274865-9 ต่อ 109

 
เลื่อนขึ้นข้างบน