การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสสำคัญของชาติไทยประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสสำคัญของชาติไทยประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

01 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสสำคัญของชาติไทยประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เนื่องในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน, พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสสำคัญของชาติไทยประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในเวลา ๑๓.๐๐ น.ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านทรายขาว หมู่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน