การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

01 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายบรรจง สุวัฒนวิชญ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง มอบหมายให้ นางสมพิศ ศรีสุวรรณ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอบางปะกง โดยนำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน180 ขวด แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่บริเวณโดยรอบหน้าที่ว่าการอำเภอ ตำบลท่่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน