ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพยาบาล 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพยาบาล 4

31 พฤษภาคม 2564


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพยาบาล 4

ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพยาบาล 4

 
เลื่อนขึ้นข้างบน