การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมเปิดล้างตะกอนระบายในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ผ่านหัวดับเพลิง โดยลงพื้นที่บริเวณพื้นที่ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมเปิดล้างตะกอนระบายในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ผ่านหัวดับเพลิง โดยลงพื้นที่บริเวณพื้นที่ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

24 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมเปิดล้างตะกอนระบายในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ผ่านหัวดับเพลิง โดยลงพื้นที่บริเวณพื้นที่ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญศรี ชตีพานี มอบหมายให้ทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดำเนินการเปิดล้างตะกอนระบายในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ผ่านหัวดับเพลิง โดยลงพื้นที่บริเวณพื้นที่ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. และเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการบริการแก่ผู้ใช้น้ำ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน