กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม และตำบลทุ่งไทรทอง ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม และตำบลทุ่งไทรทอง ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

25 มกราคม 2565


กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม และตำบลทุ่งไทรทอง ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

วันที่ 24 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดยนางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมนายปริญญา นวลมี หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย, นายเจริญ เสสล หัวหน้างานผลิต, นางรัตนาวดี ทองเทพ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม และตำบลทุ่งไทรทอง ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ. มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และทีมงานบริการฯ กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน