กปภ.แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

กปภ.แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง

20 มิถุนายน 2565


กปภ.แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แนะวิธีตรวจสอบดูแลระบบประปาภายในบ้านด้วยตนเอง ป้องกันการรั่วไหลของน้ำประปา เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาโดยเปล่าประโยชน์และลดความเสี่ยงจากค่าน้ำประปาสูงขึ้นผิดปกติ

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ยกเว้นในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ น้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต กปภ.จึงขอความร่วมมือทุกท่านใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า สำหรับแนวทางในการประหยัดน้ำประปานั้นไม่ได้มีเพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำประปาเท่านั้น การหมั่นตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดการรั่วไหลและการสูญเสียน้ำประปาโดยเปล่าประโยชน์ได้อีกด้วย โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการง่าย ๆ 2 ขั้นตอน คือ 1. ปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบริเวณบ้าน และ 2. สังเกตมาตรวัดน้ำ หากพบว่ามาตรวัดน้ำยังหมุนอยู่ แสดงว่ามีท่อรั่วภายในบ้านต้องรีบแก้ไขโดยทันที นอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดน้ำยังเป็นการลดความเสี่ยงของสาเหตุที่ทำให้ค่าน้ำประปาสูงขึ้นผิดปกติอีกด้วย

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการร้องเรียนเรื่องค่าน้ำประปาสูงผิดปกติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการรั่วไหลของระบบประปาภายในบ้านโดยที่ลูกค้าไม่ทราบ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านดูแลเอาใจใส่ระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก สามารถติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือกับ กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปาได้ที่ PWA Line Official: @pwathailand และ แอปพลิเคชัน PWA1662 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน