ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,601,035 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,968,631 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 155,499,035 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 149,853,392 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 103,285,847 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 07/07/2022 กปภ.สาขาน่าน ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2565
2 07/07/2022 รวมพลังวิศวกร ช่างโยธา จับมือ กรจ.ข.10 เดินหน้าจับปลาใหญ่ โซนพรานกระต่าย
3 07/07/2022 บริการเชิงรุก รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ให้ผู้ป่วยติดเตียง สูงอายุ พิการ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
4 07/07/2022 #มีมิสเตอร์ประปาที่ไหนลูกค้าก็อุ่นใจ ลูกค้าชื่นชมบริการรวดเร็วทันใจ
5 07/07/2022 วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปี 2565
6 07/07/2022 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกิจกรรม PATTAYA สานสัมพันธ์ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
7 07/07/2022 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ ๓
8 07/07/2022 กปภ.สาขาลำปลายมาศออกกิจกรรมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน
9 07/07/2022 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมต้อนรับและบรรยายในหัวข้อการจัดหาน้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสียคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
10 07/07/2022 กปภ. สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในโครงการ “กิจกรรมหล่อเทียน หลอมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 07/07/2022 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. _07/07/65
2 07/07/2022 กปภ.สาขาชัยนาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _07/07/65
3 07/07/2022 กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _7/07/65
4 07/07/2022 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ประตูน้ำ ขนาด 100 มม. (จำนวน 3 จุด) _07/07/65
5 07/07/2022 กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. _7/07/65
6 07/07/2022 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. _07/07/65
7 07/07/2022 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _07/07/65
8 07/07/2022 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. _07/07/65
9 07/07/2022 กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _07/07/65
10 07/07/2022 กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. _07/07/65
เลื่อนขึ้นข้างบน