ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,342,958 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,433,716 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 154,545,071 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 147,601,387 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,397,517 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/06/2021 ผช.ผอ.กปภ.ข.6 และงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 เข้าตรวจประเมินโครงการ WSP กปภ. สาขามหาสารคาม
2 24/06/2021 กปภ.สาขากำแพงเพชร เน้นให้บริการลูกค้าแบบบ้านถึงบ้าน ท่อแตกท่อรั่วที่ไหน เราพร้อมไปซ่อมให้ลูกค้าทันที
3 24/06/2021 กปภ.สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/64
4 24/06/2021 กปภ.สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
5 24/06/2021 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
6 24/06/2021 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับกรมทหารพรานที่ 13
7 24/06/2021 กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2564
8 24/06/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 9/2564และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 3/2564
9 24/06/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลเนินสันติ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
10 24/06/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/06/2021 กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. _24/06/64
2 24/06/2021 กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. _24/06/64
3 24/06/2021 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. _24/06/64
4 24/06/2021 กปภ.สาขาตาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _24/06/64
5 24/06/2021 กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. _24/06/64
6 24/06/2021 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด _24/06/64
7 24/06/2021 กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _24/06/64
8 24/06/2021 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 มม. _24/06/64
9 24/06/2021 กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _24/06/64
10 24/06/2021 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) _24/06/64
เลื่อนขึ้นข้างบน